Terminy i porządki posiedzeń Komisji stałych - 12 sierpnia 2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2019

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XII Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 12 sierpnia 2019 roku:

I. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 12 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 8.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 131.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji (z dnia 11 czerwca i 18 czerwca br.).
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kaliskiego, od dnia 1 września 2019 r.,
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 12 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 8.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5, pokój 103.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2026.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie