Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Opera "Straszny Dwór" skradła serca. W Muzeum Historii Przemysłu nagrodzono za działalność kulturalną

Wczoraj w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku odbyło się tradycyjne, coroczne Powiatowe Spotkanie z Kulturą. Wydarzenie było znakomitą okazją do uhonorowania działających na terenie powiatu kaliskiego osób, zespołów ludowych, orkiestr dętych, kół gospodyń wiejskich i stowarzyszeń za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury za 2018 rok. Wydarzenie uświetniła opera Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór" w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwerystetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Uroczystość mająca na celu nagrodzenie najwybitniejszych osób i podmiotów działających w sferze kultury rozpoczęła się od przywitania gości przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Burmistrza Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego. Później natomiast w wypełnionej po brzegi sali fortepianowej Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku rozpoczęto część oficjalną niedzielnej uroczystości. W trakcie jej trwania nagrodzono tegorocznych laureatów. Nagrody wręczali Starosta Kaliski Krzysztof Nosal, Wicestarosta Kaliski Zbigniew Słodowy, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Jan Adam Kłysz oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, które tradycyjnie były wnioskodawcami osób i podmiotów wyróżnionych jako najwybitniejsze w zakresie działalności w obszarze kultury za miniony rok. Podczas Powiatowego Spotkania z Kulturą przyznano łącznie: 3 nagrody honorowe oraz 13 nagród finansowych.

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody honorowe otrzymali: Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychnów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pruszków, Grupy Taneczne działające przy Gminny Ośrodku Kultury w Opatówku ("MICO DANCE", "MICO DANCE JUNIOR", "CDN...", "CDN Mini2", "CDN Junior"),

Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego nagrody finansowe otrzymali: Stanisław Niklas Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie, Lucjan Dymarczyk kierownik Kapeli Ludowej Brzeziny, Zenon Kucharski instruktor muzyczny Zespołu Pieśni Brzezinianki, Mariola Kubiak instruktor i choreograf Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego w Morawinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich, Donata Paruszewska nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Koźminku, Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie, Zespół Przedszkolny w Korzeniewie, Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku, Barbara Kaczmarek Kierownik Grupy Śpiewaczej Stawiszynianki, Oddział „Turków” Iwanowice - Straż Wielkanocna, Stowarzyszenie „Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki” w Żelazkowie.

W trakcie Powiatowego Spotkania z Kulturą wręczono także list gratulacyjny mieszkance gminy Opatówek - Pani Ewie Martinek, która otrzymała wyjątkowe wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Nauk na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2018, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W 2018 roku - w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego - napisała książkę o swojej rodzinnej miejscowości, pt. „Szulec - wieś cudu św. Józefa”, która została wydana przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka".

Uroczystość była również świetnym momentem do wręczenia albumów pt. "Kultura ludowa Gminy Brzeziny" osobom wchodzącym w skład Kapeli Ludowej Brzeziny oraz Zespołu Pieśni Brzezinianki, a także Zdzisławowi Gotfrydowi i Zdzisławowi Siudy. Albumy zostały wydane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Brzeziny w ramach projektu „Kulturalnie łączymy pokolenia”. Dzięki niemu ponad 40 dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej wzięło udział, wraz z paniami z Zespołu, w międzypokoleniowych warsztatach rękodzieła. Dzięki realizacji zadania została wykonana również profesjonalna sesja fotograficzna oraz wydano wspomniany pamiątkowy album, w którym znajdują się informacje o ludziach kultury gminy Brzeziny. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Tuż po części oficjalnej na scenę wkroczył profesor Ryszard Cieśla, który wprowadził publiczność w tajniki estradowej opery Stanisława Moniuszki "Straszny Dwór", którą we wspaniałym stylu wykonali utalentowani studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Sylwetki nagrodzonych:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychnów działa od 1993 r. W Orkiestrze grało już kilka pokoleń przez co tradycja muzykowania jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Obecnie Orkiestra muzykuje pod dyrekcją kapelmistrza Jacka Konopczyńskiego a swoją grą uświetnia gminne i powiatowe uroczystości oraz bierze udział w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pruszków działa od 1913 r. W 2013 r. obchodziła 100 – lecie swojej działalności. Orkiestra gra pod dyrekcją kapelmistrza Mariana Sikorskiego, a jej opiekunem jest Mirosław Wojcieszak. Orkiestra zdobyła wiele nagród i wyróżnień na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pruszków w 2019 r. zdobyła II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych i awansowała do PrzegląduOrkiestr na szczeblu krajowym. Orkiestra należy do czołowych orkiestr dętych w powiecie kaliskim i jest jednym z najlepszych ambasadorów promocji powiatu kaliskiego w kraju i za granicą.

Grupy taneczne działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku („MICO DANCE”, MICO DANCE JUNIOR” „CDN…” „CDN Mini2” „CDN Junior”). Grupy taneczne działające przy GOK aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Opatówek i powiatu kaliskiego, prezentując swoje taneczne umiejętności i ubogacając programy imprez kulturalnych. Reprezentują rokrocznie Gminę Opatówek i Powiat Kaliski w różnych konkursach i przeglądach tanecznych zdobywając czołowe miejsca i nagrody przez co promują gminę i powiat na terenie całego kraju.

Ewa Martinek pochodzi z Szulca, jest doktorantką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Archiwistką i nauczycielką historii z wykształcenia i pasji. Od 2017 roku członkini Towarzystwa Przyjaciół Nauk Historycznych. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół historii kulturalno-społecznej oraz wątków regionalnych i genealogicznych. Pani Ewa Martinek otrzymała wyjątkowe wyróżnienie w konkursie Polskiej Akademii Nauk na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2018, w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W 2018 roku - w Nadzwyczajnym Roku Świętego Józefa Kaliskiego - napisała książkę o swojej rodzinnej miejscowości, pt. „Szulec - wieś cudu św. Józefa”, która została wydana przez Fundację "Inicjatywa dla Opatówka"

Stanisław Niklas - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie. Pan Stanisław Niklas od 30 lat pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Blizanowie, a od 15 lat jest jego Dyrektorem. Pracując w GOK nieprzerwanie działa na rzecz upowszechniania kultury organizując na terenie gminy Blizanów imprezy kulturalne w tym plenery malarskie, dożynki gminne. Jako Dyrektor GOK wspiera i promuje działalność amatorskich zespołów artystycznych w tym orkiestr dętych oraz zespołu folklorystycznego „Kalina”, które uświetniają uroczystości gminne i powiatowe oraz biorą udział w przeglądach ogólnopolskich promując gminę Blizanów i powiat kaliski.

Lucjan Dymarczyk - kierownik Kapeli Ludowej Brzeziny. Lucjan Dymarczyk jest jednym z członków założycieli Kapeli Ludowej Brzeziny, a od 2010 r. jest jej kierownikiem. Poprzez swoją działalność i muzykowanie aktywnie przyczynił się do rozwoju i sukcesów Kapeli. Zespół powstał w 1977 r. i liczy obecnie 9 członków. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Kultywuje folklor kalisko-sieradzki. Zespół od chwili powstania gra ze słuchu a w swoim repertuarze posiada polki, oberki, owijoki, walerki. W swej 40 - letniej działalności wielokrotnie reprezentował gminę Brzeziny i powiat kaliski na uroczystościach państwowych, przeglądach i imprezach folklorystycznych. Kapela Ludowa Brzeziny była wielokrotnie wyróżniana różnego rodzaju nagrodami. Pan Lucjan Dymarczyk, który od samego początku należy do ścisłego grona założycieli i wiodących muzyków sam gra na akordeonie i harmonii guzikowej. Jest społecznikiem udziela się w różnych akcjach charytatywnych. Współpracuje
z młodzieżą szkolną grając i opowiadając o muzyce, folklorze i zwyczajach ludowych przez co przekazuje swoją wiedzę i zachęca młodzież do kultywowania kultury
i tradycji ludowej.

Zenon Kucharski - instruktor muzyczny Zespołu Pieśni Brzezinianki. Pan Zenon Kucharski od 2008 r. poprzez pełnienie funkcji instruktora muzycznego bierze czynny udział w działalności Zespołu Pieśni Brzezinianki. Zespół powstał w 1997 r. Obecnie składa się z 8 śpiewaczek ludowych. Kierownikiem Zespołu jest Pani Maria Przybył-Bilska, od chwili powstania Zespół funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. W okresie swojej 20 - letniej działalności brał czynny udział w życiu kulturalnym gminy Brzeziny i powiatu kaliskiego. Występował na imprezach i uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych promując w ten sposóbgminę Brzeziny i powiat kaliski. Pan Zenon Kucharski będąc instruktorem muzycznym sam gra na akordeonie i harmonii guzikowej. Jest społecznikiem udziela się w różnych akcjach charytatywnych. Współpracuje z młodzieżą szkolną grając i opowiadając o muzyce, folklorze zwyczajach ludowych przez co przekazuje swoją wiedzę i zachęca do kultywowania przez młodzież kultury i tradycji ludowej.

Mariola Kubiak - instruktor i choreograf Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego w Morawinie. Pani Mariola Kubiak to nauczyciel szkoły podstawowej
w Morawinie, która w 1990 r. założyła szkolne koło taneczno-wokalne, koło działa do dziś. W 2017 r. Zespół zdobył wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Formacji Tanecznych w Liskowie. W latach 1999-2009 pani Mariola była instruktorką grupy tanecznej dziewcząt przy Orkiestrze Dętej OSP Kamień. Grupa brała udział w wielu przeglądach nie tylko w kraju ale również za granicą m.in. w Czechach, Szwajcarii, Niemczech. Pani Kubiak od dwóch lat jest opiekunem, instruktorem oraz choreografem Gminnego Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego. Liczy on 18 członków w wieku od 8 do 13 lat. Zespół specjalizuje się w tańcu ludowym. Zespół występuje na uroczystościach szkolnych, środowiskowych, gminnych oraz powiatowych.

Ochotnicza Straż Pożarna w Godzieszach Wielkich. OSP w roku 2019 obchodzi 110. rocznicę powstania, a Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzieszach Wielkich obchodzi w setną rocznicę swego powstania. Początkowo w okresie do II wojny światowej orkiestra w formie Koła Muzycznego działała na rzecz kultywowania tradycji muzycznych w środowisku wiejskim.Po przerwie spowodowanej wojną, orkiestra podjęła funkcjonowanie w dwóch podstawowych formach: działalność, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulturowych wsi, praca wychowawczo-kulturalna wśród dzieci i młodzieży. W tym okresie podstawowe kwalifikacje muzyczne w orkiestrze uzyskała grupa ponad 350 młodych muzyków, spośród których szereg podjęło dalsze kształcenie w wyniku czego, obecnie, zasilili oni szereg artystów, m. in. Filharmonii Kaliskiej i Opery Wrocławskiej. Orkiestra oraz OSP Godziesze Wielkie współpracują ze szkołami na terenie Gminy stwarzając warunki dla uatrakcyjnienia edukacji muzycznej dzieci i młodzieży. Od 2014 roku Orkiestra współdziała także z Wiejskim Uniwersytetem III Wieku w Godzieszach Wielkich w realizacji programów kulturalnych obejmujących środowisko ludzi starszych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji muzycznej.

Donata Paruszewska - nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Koźminku. Pani Donata aktywnie działa na rzecz upowszechniania kultury w gminie Koźminek, w szczególności w zakresie kultywowania historii i tradycji lokalnych. W ramach tej działalności gromadzi filmy i zdjęcia dokumentujące przemiany architektoniczne w swojej Małej Ojczyźnie w Koźminku. Swoim działaniem uwrażliwia młodzież na historię, tradycję, religię i kulturę, będące dziedzictwem kulturalnym współczesnego pokolenia. Z ogromną pasją próbuje przypomnieć i zachować dla potomnych informacje o losach ludności żydowskiej mieszkającej w Koźminku.

Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie. Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie jest samorządową instytucją kultury utworzoną dnia 1.09.1984 r. Podejmowane przez GOK działania służą wypracowaniu modelu instytucji kultury jako wiodącego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury. Działania te sprzyjają również kształtowaniu postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze lokalnej wśród mieszkańców Gminy Lisków bez względu na ich wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę. GOK w Liskowie jest organizatorem i współorganizatorem imprez kulturalnych o zasięgu gminnym, powiatowym krajowym i międzynarodowym. Przy GOK działają zespoły taneczne, które od wielu lat zdobywają nagrody na przeglądach regionalnych i ogólnopolskich. GOK współpracuje ze wszystkimi jednostkami samorządowymi i organizacjami społecznymi z terenu gminy Lisków oraz powiatu kaliskiego. Co roku Ośrodek odwiedza kilkanaście tysięcy osób z całego kraju, których przyciąga wielość, różnorodność oraz innowacyjność organizowanych imprez kulturalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Liskowie sięga lat przedwojennych, gdzie do 1939 r. były aż trzy wypożyczalnie książek, liczące w sumie 2.000 wolumenów. Biblioteka jest również aktywnym podmiotem organizującym działalność edukacyjno – kulturalną. W ostatnim czasie gośćmi Biblioteki byli sławni pisarze i aktorzy m.in. Jan Paweł Krasnodębski, Wanda Chotomska, Joanna Papuzińska, Grzegorz Kasdepke, aktorzy z teatru Włóczykij z Kalisza, Teatr Moraliet z Krakowa, Jarosław Kret i wiele innych osób. W 2014 r. Biblioteka dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wydała książkę Stefana Ferenca „Dzieje Gminy Lisków 1939-1945”. Biblioteka corocznie organizuje Gminny Konkurs Recytatorski, Konkurs Plastyczny - Urodziny Pluszowego Misia, cykliczne spotkania autorskie, bezpłatne zajęcia informatyczne. Ponadto bierze udział w akcji Narodowe Czytanie oraz Nocy Bibliotek. Gminna Biblioteka Publiczna w Liskowie bierze również aktywny udział w organizacji wielu wydarzeń i uroczystości kulturalnych na terenie gminy Lisków i powiatu kaliskiego. Aktywnie współpracuje z GOK w Liskowie w organizacji wielu artystycznych i kulturalnych wydarzeń.

Zespół Przedszkolny w Korzeniewie. Dzieci z Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie od 2015 r. pod kierunkiem Pani Dyrektor Doroty Matusiak realizują szereg projektów kulturalnych. Przede wszystkim jest to działalność inspirowana teatrem. W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z przedszkola zrealizowały projekt edukacyjny „Książka moim przyjacielem”. Brały udział w Międzygminnym Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych w Zbiersku - spektakl „O wilku i siedmiu koźlątkach” oraz w XIX Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków - laureat II miejsca i nagroda specjalna - puchar dyrektora przedszkola Bursztynowy Zamek za „Wyjątkowe wydarzenie artystyczne”. Dzieci wzięły udział w uroczystej Gali w teatrze – spektakl „O wilku i siedmiu koźlątkach”- otrzymał Grand Prix i nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza. Przedszkole zorganizowało i wzięło udział w III Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, zorganizowało również konkurs plastyczny „Polska mój dom” oraz wzięło udział w konkursie plastycznym „Cztery Pory Roku” w MDK Kalisz. Ponadto Przedszkole zorganizowało Konkurs poezji patriotycznej dla przedszkolaków.

Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku pod kierownictwem pani Mieczysławy Jaskuły. Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku od samego początku był i nadal jest inicjatorem i realizatorem wielu inicjatyw kulturalnych skierowanych do mieszkańców gminy Opatówek i powiatu kaliskiego między innymi Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opatówku. Jedną z jego licznych inicjatyw kulturalnych jest utworzenie i wspieranie działalności młodzieżowych i dziecięcych grup tanecznych, które reprezentują, a tym samym promują gminę Opatówek i powiat kaliski na różnych konkursach i przeglądach tanecznych. Grupy taneczne działające przy GOK aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Opatówek i powiatu kaliskiego, prezentując swoje taneczne umiejętności i ubogacając programy imprez kulturalnych. Reprezentują rokrocznie Gminę Opatówek i Powiat Kaliski w różnych konkursach i przeglądach tanecznych zdobywając czołowe miejsca i nagrody przez co promują gminę i powiat na terenie całego kraju.

Barbara Kaczmarek - kierownik Grupy Śpiewaczej Stawiszynianki. Pani Barbara Kaczmarek jest Przewodniczącą Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Stawiszynie oraz kierownikiem grupy śpiewaczej Stawiszynianki. Pani Kaczmarek była inicjatorką powstania Zespołu, który ubogaca wszystkie uroczystości gminne i wiele powiatowych. Zespół kultywuje tradycję i kulturę ludową. Pani Kaczmarek pozyskuje zewnętrzne środki finansowe dzięki którym Zespół jest wyposażony we własne instrumenty muzyczne. Grupa występuje na terenie całego regionu promując gminę i miasto Stawiszyn oraz powiat kaliski. Pani Barbara Kaczmarek to osoba dzięki której pasji, talentowi i zaangażowaniu działa Zespół Stawiszynianki, który rozsławia i promuje powiat kaliski.

Oddział „Turków” Iwanowice - Straż Wielkanocna. Jest to formacja w składzie: Marek Jakóbczak, Adam Łaski, Paweł Janiak, Maciej Celer, Maciej Garnczarek, Krzysztof Błaszczyk, Marcin Błaszczyk, Mateusz Nielaba.

Turki” z Iwanowic z Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej to formacja, która szczyci się około 200 - letnią tradycją trzymania straży przy Grobie Pańskim na Wielkanoc. Grupa ta jest swoistym fenomenem kulturowym i etnograficznym regionu i kraju. Do końca 2018 r. grupa Turków liczyła 9 osób. Obecnie liczy 13 osób w tym 12 żołnierzy i dowódcę Pana Marka Jakóbczaka. Turcy uzbrojeni są w piki i topory oraz drewniane miecze. Turki oprócz trzymania straży od Wielkiego Piątku do 6 rano w Niedzielę Wielkanocną biorą udział w procesji Bożego Ciała oraz w ważnych wydarzeniach z życia Parafii. Turki biorą udział w Przeglądach Straży Wielkanocnych organizowanych na terenie całego kraju przez co promują gminę Szczytniki i powiat kaliski.

Stowarzyszenie „Wiwat Orkiestra Dęta i Mażoretki” w Żelazkowie pod batutą Marcina Nowotnego. Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2018 r. A jego założycielem Stowarzyszenia jest kapelmistrz Orkiestry Dętej Marcin Nowotny. Z inicjatywy Pana Nowotnego został też utworzony Zespół taneczny składający się z dwóch grup starszej i młodszej. W starszej grupie występuje 16 dziewcząt, a w młodszej 19. W 2017 r. Marżoretki zdobyły I miejsce na Powiatowym Przeglądzie Formacji Tanecznych w Liskowie. Zespół taneczny ćwiczy pod kierunkiem choreografa Justyny Drewniackiej. Program artystyczny Mażoretek jestdopełnieniem programu muzycznego prezentowanego przez Orkiestrę Dętą. W 2019 r. Orkiestra Dęta OSP otrzymała „Złotą Lirę” podczas XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Rybniku.

Info: Michał Marszałkowski/Marta Wolarz

Foto: Agnieszka Forster