XVI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 29 listopada 2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2019

Zawiadamiam, iż XVI Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku o godz. 14.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad  XVI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 29 listopada 2019 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 października 2019 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a)      w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

b)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Opatówku w pięcioletnie Technikum w Opatówku,

c)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Ks. Wacława Blizińskiego w Liskowie,

d)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Opatówku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Opatówku,

e)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Opatówku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opatówku,

f)       w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Liskowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Liskowie,

g)      w sprawie podziału dodatkowych środków i dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2019 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

h)      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

i)        zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2026.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronie internetowej: powiatkaliski.esesja.pl

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie