XVII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2019

Zawiadamiam, iż XVII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 11.00  w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad  XVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 30 grudnia 2019 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 listopada     2019 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a)      w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2019 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

b)      w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Żelazków, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Borków Stary,

c)      w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok,

d)      w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

e)      w sprawie planu pracy Komisji Rozwoju Powiatu i Promocji na 2020 rok,

f)       w sprawie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2020 rok,

g)      w sprawie planu pracy Komisji Organizacyjno - Statutowej na 2020 rok,

h)      w sprawie nadania Medalu „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego”,

i)        w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Kaliskiego,

j)        w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019,

k)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2019 – 2026,

l)        w sprawie wystąpienia Powiatu Kaliskiego z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej  

    Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2026:

a) odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,

b)odczytanie Uchwały Nr SO-0957/19/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 grudnia 2019 r.  w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 - 2026,

c) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2026,

d) dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2026,

e) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego,

f) głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2026.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020:

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem  i materiałami informacyjnymi,

b) odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu Kaliskiego,

c) odczytanie Uchwały Nr SO-0952/19/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na 2020 rok,

 d) odczytanie Uchwały Nr SO-0951/50/D/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 grudnia 2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Powiatu Kaliskiego w 2020 roku,

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego do projektu uchwały budżetowej na rok 2020,

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kaliskiego na rok 2020  z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

g) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu Kaliskiego,

h) głosowanie wniosków Komisji Rady Powiatu Kaliskiego, nie uwzględnionych przez Zarząd Powiatu Kaliskiego w autopoprawce,

i) głosowanie uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

 

Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronie internetowej: powiatkaliski.esesja.pl 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie