XX Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 30 kwietnia 2020 roku - zdalny tryb obradowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 kwietnia 2020

Zawiadamiam, że XX Sesja  Rady Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad  XX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 30 kwietnia 2020 roku

 

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 25 marca 2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a)      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2026,

c)      w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za rok 2019,

d)      w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 dotyczącego realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

e)      zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

f)       w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2019 r.

6. Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna Powiatu Kaliskiego.

7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa publicznego powiatu kaliskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego za rok 2019”.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie