XXIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 29 lipca 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2020

Zawiadamiam, iż XXIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 roku  o godz. 11.00 w  Zespole Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku, ul. Parkowa 1.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 29 lipca 2020 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Raport o stanie Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.

    a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu Kaliskiego i debata nad raportem,   

    b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kaliskiego wotum zaufania.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Kaliskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok,

b) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kaliskiego za 2019 rok.

7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Kaliskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego,

b) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Liskowie, ul. Twórców Liskowa 1,

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

d) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2026.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie