Terminy i porządki Komisji Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 25 sierpnia 2020 roku w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2020

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXIV Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 25 sierpnia 2020 roku w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie:

I. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 25 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godz. 12:30.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 dotyczącego realizacji zadań
  z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi z Programu Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

II. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 25 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godz. 13:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie określenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2020 dotyczącego realizacji zadań
  z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi z Programu Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

III. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 25 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godz. 13:30.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji pozbawienia drogi nr 4589 P Ceków – Kosmów – Plewnia kategorii drogi powiatowej.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie współdziałania z Gminą Blizanów w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r..
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie współdziałania z Gminą Szczytniki w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r..
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie