XXVIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania - 28 października 2020 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2020

 Zawiadamiam, iż XXVIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego w zdalnym trybie obradowania, która odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku o godz. 09:00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5.

Porządek obrad  XXVIII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego

w dniu 28 października 2020 roku

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 29 września 2020 r.

4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:

a)     w sprawie ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

b)     zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Ceków – Kolonia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

c)     w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej Gminie Blizanów,

d)     w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Trojanów w gminie Opatówek,

e)     w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

f)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2029.

6. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za  I półrocze 2020 roku.

7. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za I półrocze 2020 roku.

8. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kaliskiego za  rok szkolny 2019/2020.

9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2019 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego

Jan Adam Kłysz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

    Herb Powiatu Kaliskiego