Jesteś tutaj: Start / Aktualności / KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2020

W związku z poleceniem przez Radę Ministrów obowiązku pracy zdalnej dla pracowników administracji publicznej z uwagi na zagrożenie związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 3 listopada (wtorek) do 27 grudnia (niedziela) br. wprowadza się następujące ograniczenie w obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Kaliszu:

1. Ograniczenie wstępu interesantów do budynków Starostwa Powiatowego w Kaliszu. 

1.1. Ograniczenie nie dotyczy:

a. składania dokumentów np.: wniosków, pism w wyznaczonych do tego punktach w budynkach Starostwa Powiatowego w Kaliszu

  • przy Placu Świętego Józefa 5 w Kaliszu,
  • przy ul. Częstochowskiej 12 (PODGiK);

b.  rejestracji pojazdów i innych spraw realizowanych w Wydziale Komunikacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kaliszu przy ul. Kolegialnej.

W celu ograniczenia ilości interesantów przebywających w Wydziale Komunikacji, proszę o ograniczenie wizyt w Urzędzie tylko do spraw pilnych i korzystanie w miarę możliwości z internetowego systemu kolejkowego https://www.powiat.kalisz.pl/p,175,rezerwacja-wizyty-w-wydziale-komunikacji.

Informuję, że wydane w czasie pandemii pozwolenia czasowe zachowują ważność do jej zakończenia. Nie jest sprawą pilną również wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na pieczątki przeglądów technicznych – zaświadczenie diagnosty jest dowodem wykonania badania technicznego.

Przypominam także, że terminy:

  • rejestracji pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce,

wydłużono do 180 dni. Powyższe zmiany obowiązują do końca roku 2020.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 62 5014261, 62 5014265, e-mail: komunikacja@powiat.kalisz.pl.

1.2.  W innych sprawach, niż wymienione w punkcie 1.1, wszystkie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Kaliszu będą udzielać wyłącznie informacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Numery telefonów i adresy email zostały podane poniżej:

Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady
Sekretariat starostów starosta@powiat.kalisz.pl, Tel. 62 5014301/309
Wydział ako@powiat.kalisz.pl, Tel. 62 5014303

Wydział Organizacyjny
organizacyjny@powiat.kalisz.pl, Tel. 62 5014205

Wydział Administracyjny
administracyjny@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014288

Wydział Finansów
finanse@powiat.kalisz.pl, Tel. 62 5014216

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
geodezja@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014251

- Sprzedaż map
http://kalisz.geoportal2.pl, zakładka "Udostępnianie materiałów zasobu i wniosku ZUD"
Informacje Tel. 62 5014248, e-mail: podgik@powiat.kalisz.pl

- Wnioski na narady koordynacyjne
http://kalisz.geoportal2.pl, zakładka "Udostępnianie materiałów zasobu i wniosku ZUD"
Informacje Tel. 62 5014248, e-mail: zud@powiat.kalisz.pl

- Prace geodezyjne
http://kalisz.geoportal2.pl, zakładka Dostęp w trybie chronionym, "Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych"
Informacje Tel. 62 5014249, e-mail: zgloszenia@powiat.kalisz.pl

Wydział Gospodarowania Mieniem
nieruchomosci@powiat.kalisz.pl, Tel. 62 5014253

Biuro Oświaty, Zdrowia, Sportu i Kultury
oswiata@powiat.kalisz.pl , Tel. 62 5014232/234

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
ab@powiat.kalisz.pl, Tel. 62 5014271

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
wos@powiat.kalisz.pl, Tel. 62 5014240

Wydział Dróg Powiatowych
zdp@powiat.kalisz.pl, tel. 62 5014280

Biuro Rozwoju Powiatu
biurorozwoju@powiat.kalisz.pl, Tel. 62 5014287

Wydział Komunikacji
komunikacja@powiat.kalisz.pl, Tel. 62 5014261/265

1.3. Dokumenty (np. decyzje, postanowienia itp. ) nie będą wydawane bezpośrednio interesantom. Ich przekazanie nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany we wniosku adres do korespondencji lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Wyjątek stanowi odbiór prawa jazdy w Wydziale Komunikacji.

2. Dalszemu zawieszeniu ulega udzielanie osobistych porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego Powiatu Kaliskiego. W tym okresie porady udzielane będą wyłącznie telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail. 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 625014204, email: pomocprawna@powiat.kalisz.pl lub pod adresem https://www.powiat.kalisz.pl/art,2192,zawieszenie-udzielania-osobistych-porad-npp

3. Zawieszeniu ulega udzielanie osobistych porad  przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kaliszu. Porady będą udzielane:

  • pod numerem telefonu 62 5014316 we wtorki 7:30-15:30 i  czwartki 7:30-15:30
  • z wykorzystaniem poczty elektronicznej e-mail: rzecznik_konsumenta@powiat.kalisz.pl,
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ) ePUAP,
  • oraz za pośrednictwem poczty.

Wnioski o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy przyjmowane będą wyłącznie na piśmie. Wzór wniosku możliwy jest do pobrania ze strony internetowej https://www.bip.powiat.kalisz.pl/bipkod/003/001/016

z up. Starosty
Mieczyslaw Łuczak
Członek Zarządu Powiatu Kaliskiego