Podpisano umowę na realizację zadań w ramach programu "Deszczówka"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2020

26 października br. Powiat Kaliski podpisał umowę na realizację dwóch zadań w ramach programu Deszczówka. Umowę podpisał Krzysztof Grabowski - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Starosta Kaliski Krzysztof Nosal i Wicestarosta Zbigniew Słodowy. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę prac. Zadanie wykona Centrum Ekologiczne Marek Matysiak z Opatówka, z którym 30 października również została podpisana umowa.

Umowa przewiduje realizację dofinansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego zadań:

  1. "Wykonania systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych" – dofinansowanie w kwocie 24.161 zł

  2. Wykonania systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych – dofinansowanie w kwocie 25.839 zł

W Liskowie zadanie polegać będzie wykonaniu systemu podziemnego magazynowania wody opadowej z budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych. Zadanie będzie polegało na zamontowaniu dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe  o pojemności 10 000 litrów każdy, do których skierowana zostanie woda spływająca z dachów dwóch sąsiadujących budynków szkoły. Zgromadzona deszczówka wykorzystywana będzie do nawadniania terenów zieleni i boiska sportowego o powierzchni około 6000 m2. System nawadniania składa się z pompy zatapialnej (2 szt.) umieszczonej w zbiorniku, połączonej wężami ogrodowymi (około 400 m) ze zraszaczami (10 szt. wahadłowe lub obrotowe). Sterowanie systemem nawadniania odbywa się za pomocą wyłączników czasowych (2 szt.). 

W Opatówku również  wykonany zostanie system podziemnego magazynowania wody opadowej  z budynków warsztatów przy Zespole Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku oraz instalacji jej wykorzystania do nawadniania terenów zieleni i terenów dydaktycznych. Zadanie będzie polegało na zamontowaniu dwóch podziemnych zbiorników na wody opadowe  o pojemności 10 000 litrów każdy, do których skierowana zostanie woda spływająca z dachów dwóch sąsiadujących budynków szkoły. Zgromadzona deszczówka wykorzystywana będzie do nawadniania terenów dydaktycznych (działek doświadczalnych) oraz szklarni i tuneli foliowych o łącznej powierzchni około 5600 m2. System nawadniania składa się z pompy zatapialnej (2 szt.) umieszczonej w zbiorniku, połączonej wężami ogrodowymi (około 200 m) ze zraszaczami (10 szt. wahadłowe lub obrotowe) oraz z wężami kroplującymi (1000 m). Sterowanie systemem nawadniania odbywa się za pomocą wyłączników czasowych (2 szt.).

 

Info: Marta Wolarz

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Podpisano umowę na realizację zadań w ramach programu Deszczówka

    Podpisano umowę na realizację zadań w ramach programu Deszczówka