Informacja o terminach i porządkach Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego - 12 listopada br. - w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2020

I. Komisja Rewizyjna - w dniu 12 listopada 2020 (czwartek), godz. 08:00

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku za I półrocze 2020 roku.
 5. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kaliskiego za I półrocze 2020 roku.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu -  w dniu 12 listopada 2020 (czwartek), godz. 08:30

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. ,,Zawodowa młodzież".
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem - w dniu 12 listopada 2020 (czwartek), godz. 09:00

Porządek obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków w planie rzeczowo – finansowym na 2020 rok dotyczącym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020-2029.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

  Herb Powiatu Kaliskiego