Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się w dniu 28 grudnia 2020 roku - korespondencyjne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2020

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się w dniu 28 grudnia 2020 roku - w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie.

Komisja  Infrastruktury i Porządku Publicznego o godzinie 12:30

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie współdziałania z Gminą Blizanów w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja  Budżetu i Gospodarki Mieniem o godzinie 13:00

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2020 – 2029.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

  Herb Powiatu Kaliskiego