Terminy i porzadki posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu Kaliskiego - 28 stycznia 2021 w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2021

Informacja o terminach i porządku posiedzeń Komisji, jakie odbędą się przed XXX Sesją Rady Powiatu Kaliskiego w dniu 28 stycznia 2021 roku w zdalnym trybie obradowania – korespondencyjnie.

 

I. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

w dniu 28 stycznia roku (czwartek), godz. 11:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie  powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie  powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2021 roku.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

II. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:

w dniu 28 stycznia roku (czwartek), godz. 12:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z dnia 17 i 28 grudnia 2020 r.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 4480P w miejscowości Gadów.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie propozycji ustalenia przebiegu, na terenie powiatu kaliskiego, istniejącej drogi powiatowej nr 4617P.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej
  dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego za 2020 rok.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

III. Komisja Budżetu i Gospodarki Mieniem:

w dniu 28 stycznia roku (czwartek), godz. 13:00.

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z dnia 17 i 28 grudnia 2020 r.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie  powierzenia Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu prowadzenia zadań publicznych z zakresu oświaty.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie  powierzenia Gminie Opatówek prowadzenia w 2021 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Braci Gillerów w Opatówku zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Kalisz w sprawie udzielania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w 2021 roku.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kaliskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Herb Powiatu Kaliskiego

  Herb Powiatu Kaliskiego