Poszukiwana osoba do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 kwietnia 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w związku z rozpoczęciem nowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021 zwraca się z prośbą o zgłaszanie się chętnych kandydatów na asystenta osoby niepełnosprawnej

Usługi asystenta mogą świadczyć:

• osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny

• osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu

Usługi asystenta mogą polegać na:

• wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe, świątynie)

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

• załatwianiu spraw urzędowych • nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami

• korzystaniu z dóbr kultury

• wykonywaniu czynności dnia codziennego

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu (62) 50 14 292.

Odpowiedzi zwrotne prosimy przesłać na adres e-mail pcpr@powiat.kalisz.pldo dnia 31.01.2021.

Osoby chętne mogą zgłaszać się również po zakończeniu naboru.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej grafika

    Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej grafika