Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jakie grunty wymagają decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej

Decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej wymagają:

• użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb
• użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego
• inne grunty rolne wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, czyli

a) grunty pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa
b) grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu
c) grunty pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny, stosownie do przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
d) grunty parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
e) grunty rodzinnych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych
f) grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi
g) grunty zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa
h) grunty torfowisk i oczek wodnych
i) grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych