Elżbieta Aleksander - Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 marca 2017

Uchwałą  Nr XXIX/341/2016 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2016r.  w sprawie nadania medalu  „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” nadano Medal Elżbiecie Aleksander.

Elżbieta Aleksander - od 1987 roku jest pracownikiem Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie. Od 14 lat zajmuje się kształtowaniem życia kulturalnego Gminy Lisków jako Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie. Dzięki dużemu osobistemu zaangażowaniu, działalność Gminnego Ośrodka Kultury jest bardzo szeroka, każdy z mieszkańców gminy Lisków może znaleźć coś dla siebie. Oprócz organizowanych wydarzeń cyklicznych spotkań, wystaw i konkursów tematycznych, prowadzone są tam zajęcia muzyczne, taneczne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi wśród mieszkańców gminy ciekawe działania upowszechniające i aktywizujące rozwój kultury oraz rozpowszechniające różne formy i dziedziny sztuki. Pozyskuje fundusze pozwalające na organizację wydarzeń na wielką i małą skalę. Pomysłodawca projektu pn.:  I Plener Malarski z Cyklu „Gmina Lisków - Nasza Mała Ojczyzna”, który odbył się w 2012 roku. II Plener Malarski z Cyklu „Gmina Lisków - Nasza Mała Ojczyzna" odbył się w 2014 roku.  Od wielu lat współpracuje m.in. z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, realizując wiele projektów służących zaspakajaniu potrzeb społecznych w zakresie kultury, sportu i rekreacji. Skupia przy Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie liczne stowarzyszenia i organizacje, tj. Orkiestrę Dętą, Zespół Folklorystyczny i Kapela „Liskowianie”, którego jest kierownikiem, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego ,, Liskowianie”, Dziecięcy Zespół Tańca Towarzyskiego ,,Promyczki”, koła gospodyń wiejskich.W 2014 roku otrzymała indywidualną nagrodę okolicznościową  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2015 roku otrzymała  nagrodę okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .